• Uydudan Mezitli
 • Anket

  Mezitli'de Hangi Hizmetin Aksadığı Kanısındasınız ?
  Kültürel faliyetler
  1602 kişi
  Yol ve asfalt çalışmaları
  3207 kişi
  Temizlik çalışmaları
  2366 kişi
  Park ve bahçe çalışmaları
  2206 kişi
  Zabıta Çalışmaları
  1193 kişi

Mail Listesi

Mailinizi kaydederek belediyemizle ilgili tüm gelişmelerden ve haberlerden anında haberdar olun.

Kaydet

Evlendirme Memurluğu

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

Erkek veya kadın onyedi yasını doldurmadıkca evlenemez.

Onsekiz yasını doldurmamıs, onyedi yasını doldurmus kucukler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.

Ancak, hakim olağanustu durumlarda onaltı yasını doldurmus olan erkek veya kadının evlenmesine izin

verebilir. Eğer mumkunse karar oncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

1. Ayırt etme gucune sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme

kararı almayanlar evlenemez.

4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikce evlenemez.

(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının onceki evliliğinden gebe olmadığının anlasılması veya evliliği sona

eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

5. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlasılmadıkca

evlenemezler.

6. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler

evlenemezler.

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, iclerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte

yazılı veya sözlu olarak başvururlar.

2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş

olan

"Evlenme Beyannamesi" (Evlendirme Beyanname formu Memurluğumuzdan verilmektedir.) ile yapılır.

3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden

memur tarafından yapılır.

4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine

geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması

halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işci veya

memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

6. Evlenecek kişi,düzenlenecek

özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri,10 yılı aşan,

yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.

2- 6 adet vesikalık resim. Resimler renkli ve ön cepheden, inkılap ilkelerine uygun olarak sivil

giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş

olması gerekir. Kadınların alın,çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

FOTOKOPİ VE KOPYA RESİMLER GEÇERSİZDİR. KESİNLİKLE KABUL EDİLMEZ.

3- Nüfus Müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi.

4- Bağlı olduğunuz Aile Hekiminden evlenme için sağlık raporu (raporlar imzalı ve mühürlü olmalıdır.)

5- Mezitli Toplum Sağlığı Merkezi Akdeniz Anemi testi.

6- Kırtasiyeden evlenme zarfı.

7- Evrak tesliminde belediye veznesine Evlenme Cüzdan Ücreti yatırılacaktır.

NOT: Yaş Sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik durumu varsa AYRICA ek olarak asağıdaki belgeler istenir.

***16 yaşını doldurup 17'sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden kesinlestirilmiş evlenebilir.

kararı almaları;17 yaşını doldurup 18'inden gün alan adaylar Anne ve Baba muvaffakatnamesi ile evlenebilirler.

Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü, nüfus kaydı ile belgelenecektir.

***Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair

mahkeme kararı veya kocasının olum tarihinden itibaren 300 gün geçmedikce yeniden evlenemez. Ancak kadın

300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına

karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 sayılı T.M.K. 132 maddesi ve

evlendirme yönetmeliğinin 15/c maddesi.

NOT: Aile Mahkemesi iddet müddeti kaldırma kararının kesinleşmiş karar olması zorunludur.

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak

başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

VI. BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE'DE EVLENME KOŞULLARI

NELERDİR?

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandası olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk

evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını,

soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve medeni durumunun açık olarak gösterir şekilde düzenlenerek

verilmiş ve usülüne uygun olarak tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır:

a) Sözleşmiş ülkelerce mutekabiliyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili makamının imza

ve mührünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği formüle edilmiş olan belgeler herhangi

bir tasdik islemine tabi tutulamaz. Bu belgeler:

1) Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya

konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine

ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

2) La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmi

Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine

veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli

Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

b) Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmi

makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik

işlemine tabi tutulur.

1) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkenin, ülkemizdeki

temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille)

uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin Valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca

(Yabancı temsilcilik Ankara'da ise Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ...............

Konsolosluğuna aittir." seklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe

tercümesi ile birlikte işleme alınır.

2) Belge, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye'deki

temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin aslına "Belgedeki imza ve mühür

............ Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesini takiben noter tasdikli Türkçe

tercümesi ile birlikte işleme alınır.

3) Yabancı ulkenin yerel makamlarınca duzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından

"imza ve mühür ........................... Makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz

veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmıs çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli

tercümanlarca yapılmıs belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

4) Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu İl

Valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara'da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca)

"Belgedeki imza ve mühür............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden

sonra, belge yabancı dilde duzenlenmis ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

5) Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan Devlet makamlarınca veya adına akredite olmus (ilgili devlet

adına islem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca verilmis belgeler, akredite devletin Turkiye'deki dıs

temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dıs temsilciliğin bulunduğu İl Valiliği veya Dısisleri

Bakanlığımızca "Belgedeki imza ve muhur .............. Konsolosluğuna/Buyukelciliğine aittir." seklinde serh

verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli Turkce tercumesi ile birlikte isleme alınır.

6) Dıs temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmis belgeler, belgeyi veren devlete akredite

olan dıs temsilciliğimizce "Belgedeki imza ve muhur ................... Dısisleri Bakanlığı'na aittir." seklinde serh

verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercumesi ile birlikte isleme alınır.

Fahri konsolosluklarca duzenlenen belgelere dayanılarak islem tesis edilmez.

VII. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BASKA YERDE YAPILMASININ KOSULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlasılan

ciftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.

Bu belgeyi alan çiftler yurt icinde veya dısında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya

duzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.

Evlendirme izin belgesi duzenlendiği tarihten itibaren 6 ay gecerlidir.

VIII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

IX. EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranıs Türk Ceza yasasında suç sayılmıstır.

X. DİĞER DURUMLAR

***Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için

noterden özel vekaletname duzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kisinin

tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkca belirtilmesi şarttır. Evlendirme

yönetmeliği madde 17.

***Evlenme beyannameleri ve diğer doldurulması gereken belgeler sistemimizden çıktı olarak alınmaktadır.

Çiftler sadece imzalayacaklardır.

***Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmıs oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına

koyulur.

***MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTiBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR.

*** İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gun icin muracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği

kabul edilmemektedir.

***Müracaat edildikten sonra randevu sistemi ile çalışıldığından musait olan en yakın tarihe nikah günü

verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

EVLİLİK BASVURU EVRAKLARI DUZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 (ALTI AY) SÜRE İLE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN

İSTENİLEN NİKAH GÜNÜ BU TARİH ARALIĞINI GEÇMEYECEKTİR.

***

Nikah şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması ve T.C. Kimlik numaralarının bildirilmesi zorunludur.

 

MÜRACAAT ADRESİ / İLETİŞİM

ADRES:

MEZİTLİ BELEDİYESİ EVLENDİME MEMURLUĞU

Viranşehir Mahallesi 34381 Sokak

No: 14 Mezitli / MERSİN

TELEFON: 0. 324. 359 55 40