2019/Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi
31.05.2019 tarihinde eklendi
2019/Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

 -Yoklama ve açılış;

 

- Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

 

01-Mezitli Belediyesi ile Malatya İli Arapgir Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

    

02-Mezitli Belediyesi ile Konya İli Tuzlukçu Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

03-Mezitli Belediyesi Dolu-Boş Memur kadrolarının iptal ve ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

04-Mezitli Belediyesinin Çukurova Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

05-Rusya'nın Ryazan şehrinde 14-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antik Kentler Forumu'na Belediye Başkanı, Belediyemiz İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü ile 3 Belediye Meclis üyesinin katılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

06-Belediye Meclisimizin 08/02/2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile belirlenen Mezitli İlçesi Akarca, Cemilli (Kaleburnu), Demirışık, Kale, Kuyuluk, Kuzucu, Kuzucubelen, Pelitkoyağı, Sarılar ve Takanlı mahallelerinde yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapacak bazı bilirkişilerin değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

07-Mezitli Belediyesi ile Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

08-Ahmet SÜER'in Belediye Hizmet Alanı olan Çiftlik 231 ada, 2 nolu parseldeki 140,00 m² hissesi ile mülkiyeti Belediyemize ait Çiftlik 209 ada, 1 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanı vasıflı taşınmazdaki 140,00 m²'lik kısmın mahkeme kararına istinaden takasının yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

09-İdaremizce hazırlanan 38049 Plan İşlem Numaralı (PİN) Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

10-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 

-Dilek ve temenniler.                                                                                                                                                                                                                                                                        Neşet TARHAN

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

Duyuru Görselleri