2020/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi
02.07.2020 tarihinde eklendi
2020/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediye Meclis Toplantı  Salonunda yapılacak olan 2020/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi 

-Yoklama ve açılış;

- Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

01-Mezitli Belediyesi Encümenine Belediye Meclis üyeleri arasından 3 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02-Mezitli Belediyesi İhtisas Komisyonlarının oluşturulması ve komisyonlara üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     a) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi,

     b) İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği Seçimi,

     c) Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği Seçimi,

     d) Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği Seçimi,

     e) Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği Seçimi,

     f) Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği Seçimi,

     g) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliği Seçimi

03-Tarihi Kentler Birliğine, Belediye Meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04-Sağlıklı Kentler Birliğine, Belediye Meclis üyeleri arasından 2 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05-Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 asıl, 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06-Belediye Meclisimizin 2020/Ağustos ayında tatil yapması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07-Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu Raporunun okunması,

08-Mezitli Belediyesi Başkanlık Makamının 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09-Mezitli Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Mezitli Belediyesi 2020 Mali Yıl Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-Borçlanma yapılması ve Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12-Kardeş Kentimiz Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesinin 16-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Almanya’da düzenleyeceği “REC Gençlik Filmleri Festivaline” Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Sorumlu Şahin YILDIRIM ile kısa film çeken üniversiteli bir öğrencinin katılmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-Mezitli İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 73 ada, 4 nolu parselde yapılması planlanan Mezitli Belediyesi Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin, mülkiyeti Belediyemize ait, Akdeniz Mahallesi, 1100 ada, 5 nolu parselde yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, Soli-Pompeipolis Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait 4668 parsel numaralı taşınmazın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, O32-B-08-C-1 pafta, 213 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin satılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16-Mülkiyeti Belediyemize ait, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 140 ada, 2 ve 3 nolu parsellerdeki taşınmazların satılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17-Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Koru Caddesi, No: 6 adresinde, mülkiyeti Belediyemize ait düğün salonunun 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılması ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18-Çankaya, Çamlıca ve Eski Mezitli mahallelerinde yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19-Mezitli IV. Etap (Tece Planlama Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planıile ilgili teklifin görüşülmesi,

20-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

     a) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin (1 jeoloji mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar) ücretlerinin belirlenmesi,

     b) Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması,

     c) Mezitli Belediyesi Spor Ödül Yönetmeliğinin revize edilmesi,

-Dilek ve temenniler.             

                                                                                                                                                                                                           Neşet TARHAN

                                                                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

Duyuru Görselleri