2021/Ocak Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi
31.12.2020 tarihinde eklendi
5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Ocak Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

 

-Yoklama ve açılış;

 

- Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

 

01-Mezitli Belediyesinde 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere verilecek aylık net ücretlerin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

02-Mezitli Belediyesi zabıta personellerinin 2021 yılı fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

03-Mezitli Belediyesinin görev ve sorumluluk alanına giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak ortak hizmet projeleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

04-Mersin ili, Mezitli ilçesi, Yeni Mahalle 153 ada, 2 parselde Belediyemizce yaptırılacak çocuk gündüz bakımevine Mezitli Belediyesi Mustafa BAYSAN Çocuk Gündüz Bakımevi isminin verilmesi şartıyla inşaat yapımında kullanılmak üzere 1.400.000,00 TL bağış yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

05-Mezitli Belediyesinin Kardeş Kenti Adıyaman ili, Çelikhan İlçesi, Pınarbaşı Belediyesinin ihtiyaç duyduğu 7.500 m² beton parke taşının temin edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

06-Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, Belediyemizce kiraya verilen işyerlerinden tahsil edilecek kiralara ilişkin yeni düzenlemeler yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

07-Mezitli Belediye Meclisinin 2021 yılında olağan ilk meclis toplantı günlerinin ve bir aylık tatilinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

08-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 11590 ada, 1 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1.106,09 m² taşınmazın satılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

09-Mersin İli, Mezitli İlçesi 33396979 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

10-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

      a) Mezitli Belediyesi 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesindeki Evlendirme Ücretlerine ilave yapılması,

      b) Belediyemizde geçici işçi statüsündeki işçilerimizin 2021 yılında da çalıştırılmaları,

      c) Eski Tece Belediye Binasının birinci kat koridorunun batı cephesinin Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’ne 5 yıl süre ile tahsis edilmesi,

      d) Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tenisçisi Demir HALİSDEMİR’e ödül verilmesi,

      e) Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Tenis Takımına ödül verilmesi,

      f) Çankaya Mahallesinde Mezitli Kaymakamlığının kullanmakta olduğu hizmet binası ile batısında bulunan ek hizmet binasının İl Emniyet Müdürlüğüne 3 yıl süreyle kiraya verilmesi,

      g) Merkez Mahallesi, 52066-52031 sokak kesişiminde bulunan parka “Mezitli Belediyesi Dr. Reşit Galip Parkı” isminin verilmesi,

      h) Belediyemizde daha önce görevlendirilmesi yapılan Belediye Meclis üyesi 2 Belediye Başkan Yardımcısının aylık ücretlerinde artış yapılması,

 

-Dilek ve temenniler.                                                                

                                                                                                                                                                                                                  Neşet TARHAN

                                                                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

Duyuru Görselleri