MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
01.10.2020 tarihinde eklendi
MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli, 189 ada, 13 nolu parselde gerek kamu yararı ve yatırımların yapılabilmesi gerekse fiili kullanım koşulları göz önünde tutularak, Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkındaki Yönetmeliğin, 7.maddesinin 2 fıkrasının (a),(b) bentleri ve aynı yönetmeliğin 4 fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesinin 4. fıkrası gereğince 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri gereğince 3 (üç) kısma ifraz işlemine yönelik, 10/09/2020 tarih ve 215 sayılı Encümen Kararı alınmıştır.
        Söz konusu parselde yapılacak olan işlem hakkında bilgi almak isteyen Mezitli 189 ada, 13 nolu parsel maliklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı İmar Harita Şefliğine müracaatı ilanen duyurulur. 
        Bilgilerinize rica ederim.
                
 

 

 

 

 

Duyuru Görselleri