2021/Nisan Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi
01.04.2021 tarihinde eklendi
5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Nisan Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                                                                                                ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Yoklama ve açılış;

- Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

01-İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Mezitli Belediyesi Meclis Başkanlık Divanı Seçiminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 1. Meclis I ve II.  Başkan Vekili Seçimi,
 2. 2 asıl, 2 yedek Meclis Katibi Seçimi,

02-Mezitli Belediyesi Encümeninde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03-Mezitli Belediyesi İhtisas Komisyonlarına üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 3. Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 4. Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 5. Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 6. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 7. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliği Seçimi,

04-Tarihi Kentler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05-Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 2 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06-Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 asıl, 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07-Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Toros Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonunda 2021 yılında görev yapmak üzere, Meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08-Mezitli Belediyesinin 2020 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini içeren Denetim Komisyonu raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

09-Mezitli Belediyesi Başkanlık Makamının 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 189 ada, 13 parselde bulunan 12.663,72 m² taşınmazın futbol sahası ve gençlik merkezi yapılmak üzere, Spor Genel Müdürlüğü adına Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi olarak hizmet vermesi için gerekli işbirliklerin, projelerin geliştirilmesi, protokollerin imzalanması, başvuru ve her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12-Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Çalışma Yönergesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın Mezitli Belediyesince de imzalanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14-Mezitli Belediyesi Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi inşaatının İdaremizce tamamlanması ve isminin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 1. Çamlıca Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi No:147 adresinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait Z+2 katlı hizmet binası ile batısında bulunana ek hizmet binasının İl Emniyet Müdürlüğüne 10 yıl süreyle kiraya verilmesi,
 2. Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 276 ada, 3 parselde bulunan, tamamı 375 m² olan ve parsel içerisindeki 130 m² oturumlu taziye evinin adının “Mezitli Belediyesi Hamide ve Mehmet Kara Taziye Evi” olarak değiştirilmesi,
 3.  İlçe sınırlarımız içerisinde, Menderes Mahallesi, 35438 nolu Sokak ile Akdeniz Mahallesi, 39600, 39610 ve 39612 sokakların İçkili Yer Bölge Krokisine eklenmesi,
 4. Cemilli, Demirışık, Akarca, Çevlik, Doğançay, Sarılar, Kuzucu, Kuzucubelen, Kocayer, Tol, Takanlı, Fındıkpınarı, Bozön, Tepeköy, Pelitkoyağı, Doğlu, Zeybekler mahallelerinin kırsal mahalle statüsüne dönüştürülmesi,
 5. İlçemizin soğuk hava deposu ihtiyacının karşılanması amacı ile Kuzucu Mahallesi, 246 nolu parsele yap-işlet modeli ile soğuk hava deposu yapılması için 10 yıllığına kiraya verilmesi,
 6. Belediyemiz bünyesinde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hazırlanması,
 7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,

-Dilek ve temenniler.                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               Neşet TARHAN  

                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı                              

Haber Görselleri