KİRALAMA İLANI
02.04.2020 tarihinde eklendi / 02.04.20 - 30.04.20
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 30/04/2020 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

      

 Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 6 adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 30/04/2020 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:    

           Mahallesi Mevkii                             No       Cinsi                           (M²)                             Yıllık Muh. Bedel       G.Teminat    Gün                 Saat  Süresi                           

1- Menderes Mah. 35427 Sk                       2B         işyeri                        20                                 6.000,00 TL               180,00 TL     30/04/2020       14:10     3yıl

2- Kuzucubelen Mah., Kuzucubelen Cad.   86/B      işyeri                        61                                6.500.00TL                 195,00 TL     30/04/2020      14:15     3yıl

3- Kuzucubelen Mah., Kuzucubelen Cad.   89/D      işyeri                        16                                1.500.00TL                   45,00 TL      30/04/2020      14:20     3yıl

4- Merkez Mah. 52133 Sk.                            8   1291m2 Trafik Parkı ile50m2 işyeri ve 25m2 kamelya  13.500,00 TL     405,00 TL     30/04/2020        14:25    1yıl                

5- Deniz Mahallesi, Gazipaşa Cad..             59      42m2 kapalı,50m2 açık alanlı işyeri                           5.000,00 TL         150,00 TL    30/04/2020        14:30      3yıl

6- Akdeniz Mah. Zeytinli Cad.                       27        işyeri                          148                                       24.000.00TL         720,00 TL     30/04/2020       14:35     3yıl                                                                                                          

İhaleye ilişkin şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalelerin şartnameleri 100,00TL bedelle satın alınabilir.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
  4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  5. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz.
  6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
  7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
  9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
  10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

 

İhale Görselleri