KİRALAMA İLANI
25.01.2021 tarihinde eklendi / 25.01.21 - 11.02.21
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 11/02/2021 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

      

 Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 6 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 11/02/2021 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:    

           Mahallesi Mevkii                                     No        Cinsi                (M²)                  Yıllık Muh. Bedel            G.Teminat             Gün               Saat    Süresi                           

  1- Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 234A.   Taşınmaz          370                  372.000.00TL                11.160,00TL          11/02/2021        14:10    10yıl

     2- Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 234B.   Taşınmaz          368                  360.000.00TL                10.800,00TL          11/02/2021      14:20    10yıl    

     3- Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 234C.   Taşınmaz          370                  366.000.00TL                10.980,00TL          11/02/2021      14:30    10yıl

  4- Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 234D.   Taşınmaz          368                  360.000.00TL                10.800,00TL          11/02/2021       14:40    10yıl

  5- Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 234E.   Taşınmaz          368                  360.000.00TL                10.800,00TL           11/02/2021       14:50    10yıl

  6- Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 234F.   Taşınmaz          370                  396.000.00TL                11.880,00TL             11/02/2021       15:00    10yıl                

 

İhaleye ilişkin şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.  İhalelerin şartnameleri 1.000,00TL bedelle satın alınabilir                                                        

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. Kiralamaya konu ihalede bir istekli en fazla bir işyeri kiralayabilecektir.

1. 1. Kiralamaya konu ihalede herhangi bir işyeri için uygun bedeli veren isteklinin ortak girişim olması halinde; bu ortak girişimin ortaklarından herhangi biri başka bir işyeri için istekli olamayacaktır.

2. Her ihale için ilk yılın kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yılların kira bedelleri bir önceki yılın kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

3. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

3.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Mersin’de ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ‘’Nüfus Cüzdanı’’, ‘’Sürücü Belgesi’’ veya ‘’Pasaport’’ ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir).

3.2. Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

  1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (3.2.a)‘da ki esaslara göre temin edecekleri belge.

3.3.Tüzel kişiler için imza sirküleri.

  1. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (3.3.a)‘da ki esaslara göre temin edecekleri belge.

3.4.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
3.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

3.6. Mezitli Belediyesine kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli vb. konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve açılmış tahsil davası olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”

3.7. İsteklinin, HACCP standartlarına uygunluk belgesi (Ortak girişim olması halinde ortakların ikisinin de bu şartı sağlaması gerekmektedir)

3.8. 234A nolu işyeri için, ihaleye Türkiye veya dünya genelinde Franchise verebilecek alt yapıda olan; en az 2 yıl deneyimli, markaya ait işletmeleri olan; ayrıca bu şubelerin en az 1 tanesi (Türkiye’de ise) İstanbul, Ankara, Adana veya İzmir’de Alışveriş Merkezi (AVM) veya cadde konumda bulunan.

En az 1 adet işletmesi marka tarafından işletilen; Dünya mutfağı, cafe, bistro, Fine dining(alkollü veya alkolsüz) restoran özelliklerine sahip en az 2 yıl bayilik deneyimi olan restoran zincir markasından Franchise /bayilik alan ortaklıklar, gerçek veya tüzel kişiler katılabilecektir.

3.9. 234B nolu işyeri için, ihaleye Türkiye veya dünya genelinde Franchise verebilecek alt yapıda olan; en az 2 yıl deneyimli, markaya ait işletmeleri olan; ayrıca bu şubelerin en az 1 tanesi (Türkiye’de ise) İstanbul, Ankara, Adana veya İzmir’de AVM veya cadde konumda bulunan.

En az 1 adet işletmesi marka tarafından işletilen Burger & Steak ve et çeşitlerini içeren menüye sahip olan Burger Pub zincirlerinden franchise/bayilik alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.

3.10. 234C nolu işyeri için, ihaleye Türkiye veya dünya genelinde Franchise verebilecek alt yapıda olan; en az 2 yıl deneyimli, markaya ait işletmeleri olan; ayrıca bu şubelerin en az 1 tanesi (Türkiye’de ise) İstanbul, Ankara, Adana veya İzmir’de AVM veya cadde konumda bulunan.

En az 1 adet işletmesi marka tarafından işletilen Kahve markasından franchise/bayilik alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.

3.11. 234D nolu işyeri için, ihaleye Türkiye veya dünya genelinde Franchise verebilecek alt yapıda olan; en az 2 yıl deneyimli, markaya ait işletmeleri olan; ayrıca bu şubelerin en az 1 tanesi (Türkiye’de ise) İstanbul, Ankara, Adana veya İzmir’de AVM veya cadde konumda bulunan.

En az 1 adet işletmesi marka tarafından işletilen Pasta, Sütlü tatlı – kahvaltı- dondurma ve Türk mutfağı yeme içme ürünlerinden oluşan menüye sahip.  Cafe Restoran Tatlıcı zincirlerinden franchise/bayilik alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.

3.12. 234E nolu işyeri için, ihaleye Türkiye veya dünya genelinde Franchise verebilecek alt yapıda olan; en az 2 yıl deneyimli, markaya ait işletmeleri olan; ayrıca bu şubelerin en az 1 tanesi (Türkiye’de ise) İstanbul, Ankara, Adana veya İzmir’de AVM veya cadde konumda bulunan.

En az 1 adet işletmesi marka tarafından işletilen Alkollü içecek, Bistro dünya mutfağı, kahve ve kokteyl çeşitlerine sahip menüsü olan spor yayınlarının yapılabildiği cafe bistro veya Pizza restoranı zincirlerinden franchise/bayilik alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.

3.13. 234F nolu işyeri için, ihaleye Türkiye veya dünya genelinde Franchise verebilecek alt yapıda olan; en az 2 yıl deneyimli, markaya ait işletmeleri olan; ayrıca bu şubelerin en az 1 tanesi (Türkiye’de ise) İstanbul, Ankara, Adana veya İzmir’de AVM veya cadde konumda bulunan.

En az 1 adet işletmesi marka tarafından işletilen Deniz ürünleri, meze ve alkollü içki çeşitleri menüsü olan zincir markasından franchise/bayilik alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.

4. İhaleye katılmak için istenen belgeler:

4.1.Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (Mersin’de ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

4.2.Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)
4.3. Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

  1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)‘da ki esaslara göre temin edecekleri belge.

4.4. Tüzel kişiler için imza sirküleri.

  1. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)‘da ki esaslara göre temin edecekleri belge

4.5.İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
4.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

4.7.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat makbuzu ile İhale Şartnamesini aldığını gösteren makbuz.
5.İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

7. İhaleye katılmak isteyenlerin, Mezitli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Atatürk Mah. Sanayi Caddesi No:24 Mezitli / MERSİN adresine, 11/02/2021 saat 12:00’ye kadar yeterlilik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
8. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

10. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11. Tüm adaylar ihale kazanılması durumunda Mezitli Belediyesi ile anlaşmalı kiralama danışmanlığı firması ile kiralamayı ve sözleşmeler sürecini tamamlayacak olup kira sözleşmesi imzası öncesi 1 kira bedelini hizmet bedeli olarak danışmanlık firması hesabına yatırmayı kabul eder.

İhale Görselleri