KURUMSAL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Planlama ve Proje, İşletme ve Atölye, Bitkisel Üretim ve Uygulama ile İdari ve Mali İşler bölümleri olmak üzere, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur,

Müdürlük oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, müdürlük hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir,