Misyon ve Vizyon

Park ve Bahçeler Müdürlüğü belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde, İmar planları ile ayrılmış açık ve yeşil alanların (park, koruluk,çocuk bahçesi,hobi bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, yeşil yol, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları… vb.) yaratarak kent halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor... gibi rekreatif gereksinmeleri karşılayarak, aynı zamanda kentin fiziksel yapısına yönelik açık ve yeşil alan düzenlemeleri çalışma faaliyetlerini gerçekleştirmek.